Tusen takk til alle dere som bidro i Impande´s julegaveaksjon! Du skal vite hva din støtte går til når du gir midler til Impande og her er resultatet!

Årets førjulsaksjon og julegaver ble øremerket til leker og utstyr ved så mange barnehager som mulig i Bizana i Eastern Cape. Omtrent 170 barnehager ventet på vår støtte, og vi tenkte at dette må være et løft vi kan ta over flere år! Målet vårt for førjulsaksjonen 2020 var å nå 50 barnehager med leker og utstyr. Det fikk vi inn midler til.

Plutselig fikk 100 barnehager til julegaver!

Hvordan kunne det skje?

To andre humanitære organisasjoner i Sør-Afrika, Biblionef og Zero2Five, fikk informasjon om Impande Norways’s juleaksjon og ble utfordret til å bidra. De responderte positivt på utfordringen og bidro hver med gaver til 50 barnehager, det vil si bidrag på samme størrelsesorden som Impande Norway! Nå kan vi derfor ut over vinteren og våren utstyre 150 barnehage med bøker og leker. 4500 barn blir nådd gjennom dette prosjektet! I tillegg dukket LEGO opp med en raus donasjon, et berg av legoklosser til distribusjon. Bildene er hentet fra Treningsprogrammet knyttet til bruk av utstyret gitt fra LEGO.

Barnehagene har vært stengt i flere måneder under Covid-19 pandemien. De åpner gradvis igjen når fra den 15. februar og framover.Vi følger på med utstyrsleveransene fremover. Jula varer bokstavelig talt helt fram til påske!

Takk til alle dere som bidro i årets julegaveaksjon!