Sisonke barnehage

Bygg, vann og sanitæranlegg, gjerde og lærings- og lekeressurser i gave fra Norlandia og Kinland 🎉

Siden 2009 har denne barnehagen operert ut fra et bølgeblikkskur i Winnie Madikizela-Mandela kommune.  Med 53 barn registrert og tre frivillige voksne kvinner, gleder vi oss veldig med dem nå som de skal få en skikkelig oppgradering! Med en vanntank som samler regnvann, vil de ikke lengre være avhengige av det kommunale røret på utsiden, som så altfor ofte er tørt. De vil få tilgang på to eller tre toaletter som kan skylles ned med vann, og slik også sikre bedre helse for alle barna.

Shack kindergarten

Tusen hjertelig takk denne rause gaven fra Norlandia og Kinland!

 

Khaleni barnehage

Pågående prosjekt i gave fra Rømskog menighet, Røa menighet, Røa menighetsbarnehage og en privat giver på Røa

I dette lille jordhuset oppholder det seg daglig nesten 50 barn(!), og det har de gjort daglig i over elleve år. Det er to frivillige kvinner som driver dette, og den ene av dem fikk vi treffe i 2022. Hun var utrolig motivert med tanke på hvor lite ressurser de hadde i denne lille hytten. Hun var svært takknemlig for maten hun kunne gi barna, takket være matprogrammet til Impande. De har også fått en vanntank av oss, som gir dem tilgang til rent vann.

 

Giverne her har allerede samlet inn nesten 100.000 kroner, så vi kan komme igang med å sette opp et bygg til Khaleni. Utover våren vil de fortsette innsamlingen, slik at også toaletter og gjerne rundt tomten kan komme på plass. Et nydelig samarbeid som skaper trygghet og verdighet for mange!

Khaleni

Stor takk til alle bidragsytere som gjør det mulig å gi disse barna et verdig oppholdssted og en pedagogisk leder!