Tidligere har vi skrevet om Sør-Afrikas utfordringer med «STEAM» fagene; Science, Technology, Engineering and Mathematics (Vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk). Landet trenger flere som mestrer disse fagene, og at flere tar høyere utdanning innen det samme. Utfordringen ligger i at få elever velger dem. Hvorfor? De er regnet som vanskelige, og ofte er også undervisningen mangelfull, da lærerne selv ikke er trygge i verken pensum eller utstyr.

CASME

For å drive utvikling i skolene, har Impande derfor inngått et partnerskap med en spesialist på skolearbeid i Sør-Afrika; CASME. De har som motto at de skal «Endre livet til elever gjennom kvalitets- og innovativ matematikk- og naturfags undervisning». Innsamlede midler til vårt skolearbeid har de siste årene derfor gått til følgende:

  • Utstyr til laboratorier i skolene – utstyr som lenge har vært sårt trengt. Elevene har ofte måtte klart seg med filmer eller bilder av fysikkeksperimenter i stedet for å faktisk kunne utøve selv.
  • CASME`s mobile laboratorium. Dette er en bil utstyrt med alt nødvendig utstyr for god STEAM undervisning. Et team av kompetente pedagoger kjører dette mobile laboratoriet på besøk til de ulike skolene, hvor de sammen med de lokale lærerne underviser, til læring for både lærere og elever.
  • STEAM senteret vårt – et lokale sentralt i området Gcilima, tilgjengelig for elever og lærere til bruk for leksehjelp, kurs, presentasjoner og mer, utrustet med datamaskiner og annet utstyr.

Øvelse gjør mester

Forrige uke var de lokale lærerne invitert til STEAM-senteret CASME teacher trainingav CASME for å trene på undervisning. De gjør eksperimenter sammen, og lærer riktig og effektiv bruk av utstyret som er gjort tilgjengelig. Lærerne blir vist hvordan elevene selv kan bidra i timene, hvordan de enklere kan demonstrere naturens lover eller hvordan en matematisk formel kan læres. De blir bedre lærere med økt kjennskap til materialet og utstyret.

De fleste av oss har hatt både gode og mindre gode lærere på skolen. Og vi vet hvor kritiske de er og har vært for vår læring og utvikling. Med lærere som nå klarer å engasjere, motivere og lære CASME teacher training 2 bort, tror vi elevene sør i KwaZulu Natal vil ha en bedre sjanse til å lykkes gjennom studiene, og at de vil ha økt sjanse for å finne trygt arbeid etter fullført utdannelse og dermed en bedre sjanse i livet. For vi tror, også i 2023, at utdanning er veien ut av fattigdom!

Når man kan følge midlene helt frem

Rett før helgen satte vi kursen for Sør-Afrika sammen med noen av dem som har gjort dette arbeidet mulig, nemlig elever og lærere fra skoler i Oslo. Oslo Handelsgym og Kongshavn videregående. Elever som har stått på og lærere som har tilrettelagt skal nå få se hvor de innsamlede midlene ender opp. De ca. 450.000 kronene som de har samlet inn til sine likemenn i Sør-Afrika. Det er et privilegium å bidra til at disse får bli kjent med dette komplisert og vakre landet som vi er så inderlig begeistret for, og som vi vet trenger vår støtte. Vi håper turen kan motivere til videre engasjement for både elever og lærere. I våre eksisterende partnerskoler, og i nye. For dette funker!