En blid Knut

Knut var nestleder i Impande fra 2005 til 2018. I disse årene bidro han på en grundig og dedikert måte både som nettverksbygger, planlegger, administrator, fundraiser, arkitekt og inspirator. Han tegnet blant annet Impandes første senter, Gamalakhe Development Center, GDC.

Knut hadde en tydelig gjennomføringsprofil og var også raus med hensyn til bruk av sin tid og arbeidskraft til Impande, også ved å finansiere av egen lommebok til sammen 13 arbeidsreiser til og opphold i Sør-Afrika.

Som Rotarianer i Sandvika Rotary Club var han i disse årene en sentral drivkraft i gjennomføringen av til sammen fire større Matching Grants Impande-dedikerte prosjekter.

Knut hadde som venn, prest og fagmann en forunderlig evne til å etablere god kontakt med folk i ulike sosiale sammenhenger, både i Sør-Afrika og her hjemme i Norge. Savnet vil være stort etter ham både som venn, familiefar og samarbeidspartner.

Rolf Olsen

Styreleder i Impande