I over ti år har et knippe skoler i Norge samlet inn penger til Impandes arbeid i Sør-Afrika. Ofte har disse vært øremerket til spesifikke prosjekter, og de siste årene har de gått til mer overordnede bistandsprogram rettet mot trengende skoler vi jobber med. I etterkant av en slik innsamling, har Impande tilrettelagt for at skolene kan reise med elever og lærere til Sør-Afrika i regi av oss. Målene for reisen er flere:

  • Å følge opp eksisterende utviklingsprosjekt
  • Å utvikle forståelse for livssituasjonen og fremtidsmulighetene til barn og unge i Sør-Afrika
  • Å få innføring i Sør-Afrikas historie, kultur og nåtidssituasjon
  • Å få et innblikk i Sør-Afrikas rolle i internasjonalt geopolitisk spill
  • Å bli kjent med norsk utvandring til Sør-Afrika
  • Å kjenne reiseglede

Årets tur

I begynnelsen av mars var seks elever og tre lærere klare for avreise fra Oslo Lufthavn Gardermoen, med tilhørighet på henholdsvis Kongshavn vdg skole og Oslo Handelsgymnasium. Med som reisefølge hadde Impandes daglige leder med seg Rune Haukeland, pensjonert lærer fra Hersleb vdg, og en som gjennom flere turer til Sør-Afrika har blitt godt kjent med spesielt skoleprogrammet Impande nå driver. En skikkelig bonus var det at han også har det meste som går an å oppdrive av sertifikater, og derfor trygt kunne transportere oss rundt så sant kartleser [les: daglig leder] gjorde jobben sin 😊

Fra begynnelse til slutt var elevene interesserte, kunnskapstørste, kulturbevisste og høflige. De lærte seg zulu strofer, zulu håndtrykk, dansetrinn og historie.

Reisen

Første stopp på reisen var Howick, hvor Nelson Mandela ble arrestert i 1962. Her kom vi alle raskt i modus for hva dette landet har slags historie, og hvilket bakteppe de nå bygger landet sitt på. Vel vitende om at det også var gjort klart en quiz om Sør-Afrika, las både elever og lærere flittig på museet som heter «Nelson Mandela Capture Site». Reisen gikk videre til Ugu district og skoler som vi jobber med der. Sammen med vår samarbeidspartner CASME, fikk våre elever delta i fysikkeksperimenter sammen med jevnaldrende sørafrikanske elever. Noen kom på en gruppe hvor elevene var svært motiverte, kunne de fleste svarene og siktet seg inn på medisinstudier. Andre kom i en gruppe hvor elevene ikke visste hvordan de skulle konvertere centimeter til meter. Spennet er stort, også i sørafrikanske klasserom. Vi fikk også en liten innføring i sørafrikansk undervisningshistorie fra pedagoger som nå jobber med å utdanne lærere.

Neste stopp var Winnie Madikizela-Mandela district nord i Eatern Cape, hvor Impande nå bruker mye av tiden vår i arbeid med uregistrerte barnehager. Elevene lekte med barna, snakket med barnehagelærerne og danset «hode, skulder, kne og tå» til stor jubel.

Mellom slagene fikk vi også anledning til å dykke kroppen i det indiske hav, og vi kunne nyte god lokal mat og drikke.

Både elever og lærere gav uttrykk for takknemlighet for mange inntrykk, samt motivasjon for neste års innsamling. Deres bidrag er så uendelig kjærkomment, og nå har noen av dem selv sett hvor langt gavene rekker.

Dans er gøy!

Vi ser allerede frem til å heie frem elever ved OHG, Kongshavn, Hartvig Nissen, Bømlo Folkehøyskole, Ålesund Internasjonale skole og forhåpentligvis også mange flere i årene som kommer, og viser gladelig effekten bidraget har i felt der sør.