Folkets hjem

uMuziwabantu er et administrativt område i Ugu distriktet, hvis navn betyr «folkets hjem» eller «et hjem med vidåpne dører hvor alle er velkommen». Men dette er et hjem med store utviklings-utfordringer. De i underkant av 100.000 innbyggerne sliter med stor fattigdom, høy arbeidsledighet, dårlig utviklet infrastruktur og lav økonomisk vekst.

Oppstart

Ifjor så vi i Impande det som nødvendig å utvide vår satsing til uMuziwabantu, og søkte derfor økonomisk støtte til dette nye arbeidet. Vi var heldige som fikk med oss Bunker Oil på laget, og kom igang med arbeid i barnehagene. Arbeidet i 2022 fokuserte på å redusere ulikhet i barnehagenes infrastruktur, lærertrening, næring, pedagogisk program og organisatorisk og finansiell kompetanse og kapasitet for barnehagene.

Hva fikk vi til dette første året?

Photo: Rogan Ward

Nettverk – Støttet 124 barnehager og dermed 3551 barn gjennom vår hjelpetelefon og nettverksmøter

Næring – Ga mat til 947 barn daglig, og sørget slik for god næring og videreutvikling i barnehagene som ikke får statlig støtte

Inntekt  – 78 lærere fra de fattigste barnehagene mottar nå lønn fra staten for arbeidet de gjør

Ressurser – Lekekasser, bøker og LEGO til 1868 barn ved 60 barnehager

Kompetanse – 103 lærere har mottatt praktisk trening i pedagogisk drift av barnehager gjennom våre læringsgrupper

Bedrifter og private givere som vil gi oss generell støtte til arbeidet vårt er med å åpne dører inn til områder som uMuziwabantu. Hadde det ikke vært for Bunker Oils støtte, hadde vi ikke fått gjort noe av det som er nevnt ovenfor. Men de vet at gaven deres går dit, og får kvartalsvis rapporter om utfordringer og resultater. Nærhet til virkning. Det er gull.

Planer for 2023 i uMuziwabantu

Det er med stor begeistring vi nå kan fortelle at Bunker Oil har bestemt seg for å videreføre sin støtte til arbeidet i uMuziwabantu, og vi har derfor store planer for året.

  1. Fortsette å gi økonomisk støtte til lærere gjennom statlige midler og stipend  (Social Employment Fund)
  2. Registreringskampanjer for å få barnehager registrert hos, og dermed støttet av, utdanningsdepartementet
  3. Utbedre infrastruktur
  4. Læringsgrupper og mentoring ved utvalgte barnehager

Vi kommer ikke i mål med alt vi vil i 2023, men vet at mange i området der nå vet hvem vi er, hva vi står for og hva vi kan skape sammen med grassrota. De har sett det. Og med støtten fra Bunker Oil kan vi skape enda mer, heldigvis.

Takk!