«Øvelse gjør mester» lærer vi som små. For å bli god på noe, må man investere litt tid i nettopp denne aktiviteten eller disiplinen. Det er noe vi fortsatt må minnes på som voksne. Det sies at man trenger tre måneder for å bli god på gitar, og eksperter sier at man på generelt grunnlag må trene i 10.000 timer for å bli skikkelig god i noe.

Pedagogikk light

I Norge bruker man tre år en bachelor i pedagogikk, også for å bli barnehagelærer. Slik sikrer vi gode læringsmiljø for barna, tilstrekkelig kognitiv stimuli og trygge voksne som også kan håndtere de krevende situasjonene. I de barnehagene hvor Impande går inn med støtte i Sør-Afrika, derimot, er de voksne utrente frivillige arbeidere. De fleste av dem har aldri blitt lest for, aldri som barn fått oppleve å virkelig leke med en voksen. Byggeklosser har de færreste hatt, rim og regler har blitt glemt og sangleker som tilsvarer vår norske «bro, bro, brille» har kanskje aldri blitt sunget. Men alt dette lar seg gjøre, og finnes allerede i lokalsamfunnet rundt dem. Sosialarbeiderne i Impande Sør-Afrika har kommet i gang med å dele slik kunnskap, slike sanger, og tips og triks til hvordan barna kan aktiviseres og motiveres. De viser hvordan en bok kan leses for barna, hvordan man kan danse været eller synge om følelsene sine. De trener trenerne, eller lærer bort til lærerne. Jeg kaller det en «pedagogikk light»

Ønsker de å lære?

I Impande gjør vi denne «pedagogikk light» treningen i ulike former, både i større grupper og ute hos den enkelte barnehage. I gruppetreningen er alle barnehagelærere i lokalområdet invitert – ikke bare dem som får eller har fått materiell støtte fra Impande. Dette arbeidet er nokså møysommelig, men også utrolig effektivt. De voksne er sultne på å lære og tar til seg tipsene som svamper. Da vår norske daglige leder var med ut på en slik treningsøkt, fikk hun se hvordan barnehagelærerne regelrett sitret etter å få prøve ut lese-teknikken i praksis. Ufattelig gøy å få være med på for teamet vårt, når mottageren er så kunnskapstørst!

Å «gi» ett barn en trent voksen, krever en investering på 3600 kroner – og det nytter også neste års ny-innskrevne barn godt av!