Barn trenger riktig mat til rett tid for å vokse og utvikle seg til sitt fulle potensial. Å møte barns ernæringsbehov tidlig i livet kan imidlertid være utfordrende for mange foreldre, spesielt i fattige og ressurssvake lokalsamfunnhvor Impande jobber i Sør-Afrika. Realiteten er at mange spedbarn og små barn ikke får den ernæringen de trenger for å overleve og trives. Impande har sett bevis på dette i vårt arbeid med små barn ved barnehager i Eastern Cape og KwaZulu-Natal. Vi er bekymret for utbredelsen av stagnasjon («stunting») og sen utvikling.

Ernæringsstøtte til ufinansierte barnehager

Mange lærere ved ufinansierte barnehager tar med egen mat hjemmefra, slik at barn i deres omsorg som mangler mat, ikke går sultne. Denne byrden blir imidlertid en belastning på deres egne begrensede forsyninger. Vårt langsiktige mål er statlig støtte for å sørge for at hver barnehage er subsidiert, så ingen barn betaler prisen for sult. I mellomtiden er vi svært klar over at ingen barn kan utvikle seg fullt ut og trives på tom mage.

I de barnehagene som ikke får statlig støtte, har de ofte ikke grøt å servere til frokost, ei heller lunsj. Og når det ikke er grøt å få i barnehagen, går barna sultne – for foreldre har ikke råd til å sende med nistepakke. Lærerne forteller at det å kunne tilby frokost i barnehagen utgjør en enorm forskjell siden det betyr at barna minst får ett måltid – kanskje det eneste de er garantert den dagen.

Et par mødre deler også sine erfaringer:

«Før jeg sendte mine barn til barnehagen, gikk jeg ofte tom for mat hjemme før måneden var omme, for jeg hadde ikke råd til å sørge for tre næringsrike måltid for dem daglig.»

«Det at mitt barn går i barnehagen gjør at jeg ikke lenger må ligge våken og uroe meg for hvor mye brød jeg har igjen og hvor langt det kan rekke»

Gode partnere

Gjennom vårt langvarige partnerskap med Zero2Five og ytterligere bistand fra Lego Foundation var vi i stand til å sikre at 10 750 barn ved ufinansierte barnehager fikk servert en næringsrik frokost daglig i fjor. Men i år står vi igjen med utfordringen om hvordan vi skal mate over 5000 barn ved ufinansierte barnehager på tvers av nettverket vårt. Det er kun i Winnie Madikizela Mandela kommune, nord i Eastern Cape, at vi vet vi vil kunne gi ernæringsstøtte gjennom året. I de andre kommunene der vi jobber har vi skrapet sammen midler for å mate barn de neste månedene, men etter det er vi ikke sikre på hvordan vi skal fortsette å gi denne livsviktige støtten.

Khula Nathi-prosjektet

I Winnie Madikizela Mandela kommune er vi glade for å se lanseringen av Khula Nathi-prosjektet ledet av Zero2Five i samarbeid med det sørafrikanske helsedepartementet. Prosjektet skal rulles ut over en periode på tre år med mål om å styrke henvisninger av barn fra barnehager til helseinstitusjoner. En nøkkelkomponent vil innebære å sikre tidlig oppdagelse av vekstvakling og underernæring. Her vil Impandes digitale applikasjon for datainnsamling og -håndtering brukes til å spore barn på tvers av de 316 barnehagene i området. Impande deler Khula Nathis tro på at i tillegg til å sikre at barn får ernæringrik mat daglig, kan barnehager spille en nøkkelrolle i intervensjoner som adresserer underernæring i barndommen.

Hyppig brukte begreper

«Stunting»: Stunting (stagnasjon) er en medisinsk tilstand der et barn har nedsatt vekst og utvikling som følge av underernæring. Disse barna har lav høyde i forhold til alderen. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan et barn defineres som forkrøplet hvis høyden i forhold til alder er mer enn to standardavvik under WHOs median for Barnevekst standarder. Et stagnert barn har ikke normal vekst, det har et svakt immunsystem og nedsatt hjernefunksjon. Organutviklingen deres er også hindret.

«Waste»/undervekt: Dette skjer når et barn har lav vekt i forhold til høyden hans/hennes forårsaket av underernæring. Slike barn opplever tap av muskelmasse og styrke, tap av appetitt, lavt fettlagre og et svakt immunsystem. Denne tilstanden har høy morbiditet og dødelighet.

Bidrag

Statlig barnehage-finansiering er avgjørende for helse og velvære til barn i marginaliserte samfunn og har dypere effekter enn vi muligens kunne kartlegge eller forestille oss. For å imøtekomme det umiddelbare behovet til barn ved ufinansierte barnehager har vi sårt behov for flere ernæringspartnere!

Du kan bidra ved å bli fast giver – ved å gi 250 kroner hver måned, sørger du får at 13 barn får to næringsrike måltid, hver dag og hver måned du gir! Sett opp din giveravtale i dag, ved å følge denne linken: https://shorturl.at/lP049

 

Takk for din støtte, og hjelp ❤️