Behov for forbedring

1. De nesten 50 barna i Khaleni trenger din hjelp

Pris: NOK 108.000

Lokalisert i Winnie-Madikizela Mandela district, finner vi Khaleni barnehage, med 47 registrerte barn og to voksne som arbeider på frivillig basis. De har tidligere fått en vanntank av Impande som har gjort dem nokså selvforsynte på vann, da tanken samler regnvann. Gjennom innsamling fra Røa kirke, Rømskog meninghet, Røa menighetsbarnehage og en privat familie på Røa, har barna i Khaleni nå flyttet inn i et nytt og solid bygg med dører og vinduer – en utrolig oppgradering! De har også fått toaletter, gjerde rundt tomten og en port. Donorene samler fortsatt inn penger for å dekke disse kostnadene.

Fordi denne barnehagen foreløpig ikke får noe støtte fra utdanningsdepartementet, mottar de månedlige midler fra Impande til mat for barna. De voksne har allerede deltatt på flere kurs i regi av Impande, og er svært motiverte for å også motta én-til-én mentoring. Slik pedagogikk opplæring skjer ute i felt, hos Khaleni og koster NOK 108.000 – da får barna drevne og kompetente voksne; både de 47 som går der idag, men også de som kommer i årene fremover. En gave for livet!

2. Vann/Sanitær og utdanning til lærerne ved Khanyisani

Total pris: NOK 108.000

Khanyisani profile

Khanyisani kindergarten

Khanyisani barnehage har vært i drift i 27 år, og har nå 42 barn fordelt på to frivillige voksne. Behovet for skikkelig infrastruktur var tydelig, da barnehagen opererte ut fra et rustent bølgeblikkskur. De var så heldige at Sparebank1 SMN sponset med NOK 100.000, og sammen med midler fra våre faste givere er derfor nytt bygg på satt opp. Skipsteknisk i Ålesund har nå også gitt dem vann og sanitærpakke i gave, og dette vil være ferdig montert og installert i løpet av kort tid!

Frem til idag har de ikke mottatt noen støtte fra staten, men får månedlig støtte fra Impande for å kjøpe mat til barna. De voksne har begge deltatt på kurs med Impande, senest supplert med LEGO-kurs.

Det gjenstående behovet til Khanysani er derfor nå:

  1. Kurs og pedagogikk-opplæring for de voksne                                            108.000 NOK

3. Utstyr til lek og læring ved Umbimbelethu

Pris: NOK 23.000

Umbimbelethu barnehage ligger i Umzumbe, KwaZulu-Natal – litt nord for Port Shepstone. Her har de svært lite utstyr, som bildet viser. Enkelt møblement som kan stables til siden ved behov, og ellers noen enkle plakater på engelsk. Disse barna trenger mer om de skal stimulerer til utvikling både grov- og finmotorisk samt kognitivt.

Vårt ønske for dem er at de skal få bøker og plaketer morsmålet sitt, zulu. At de skal få erteposer og byggeklosser. Sybrett, dyrefigurer, puslespill og gulvteppe. Utkledningstøy, dukker, småbiler og tegnesaker hører også med. En slik pakke koster NOK 23.000. Da har de utstyr som holder, både for de barna som går der i år, og for dem som kommer etter. De voksne får også enkel opplæring i hvordan alt kan brukes, ikke bare for lek, men også for læring