Røa menighetsbarnehage + Khaleni= Sant!

Hva er vel finere enn barn og unge som engasjerer seg for en bedre verden? Entusiasmen som barnehagebarn og ungdommer har vist for rettferdighet nå i høst gjør oss målløse.

Røa menighetsbarnehage har i mange år engasjert seg for å gi sørafriskanske barn en rettferdig sjanse i livet. De har egenhendig reist bygg, og bidratt til både rent vann, utstyr og pedagogisk materiell. I år har de, sammen med Røa menighet, Rømskog Sokn og privatpersoner på Røa, i stor grad bidratt til å oppgradere Khaleni barnehage, som tidligere så ut som på bildet under

Khaleni før oppgradering

Takket være deres bidrag, har Khaleni nå fått nytt bygg, regnsamlende vanntank, toalett som kan skylles ned med vann, gjerde rundt tomten og inngangsport. Dette er alt de trenger for å starte prosessen for å bli anerkjent som barnehage av det sørafrikanske utdanningsdepartementet. Impande vil selvsagt bistå dem i denne prosessen, så de kan få statlig støtte, og oppnå ekte bærekraft så snart som mulig. Takk til barn og voksne i Røa menighetsbarnehage for deres bidrag ❤️

 

Norlandia barnehagene + Kompetanseheving = Sant

I oktober markerer barn og voksne i Norlandia og Kidsa barnehagene «solidaritetsmåneden»,

Pantetrollet Pantus

hvor de har spesielt fokus på samhold, rettferdighet, bistand og verdensfokus – SOLIDARITET. Denne måneden blomstrer fantasi, skaperglede og initiativ hos både barn og voksne på de hundretalls avdelingene 🧑🏼‍🎨. Norlandia sentralt donerer årlig et betydelig beløp til Impande, men det er i barnehagene det meste skjer. I år har vi sett flere «Impante-automater», kalt «Pantetrollet Pantus» hos  Norlandia Furulund Barnehage 😁 . Her samles flasker og bokser til glede for barn i Sør-Afrika. Flere barnehager har hatt foreldrekafè, hvor de har solgt kaker, kaffe, saft og gryter til foreldre og foresatte. Hos Kidsa Festtangen lagde de den sørafrikanske retten Chakalaka, med dampet brød med klikkelyd – Jeqe. Vi kan nesten se for oss at barna i KwaZulu-Natal skulle spise torsketunge med samme entusiasme 😆

Kidsa Midtbygda legger ut parkeringsbøter, og har banner hengende året rundt. Dette bidro til at de hadde samlet inn over 10.000 kroner allerede før solidaritetsmåneden kom igang! Andre aktiviteter har vært Impandeløp, kunstutstilling, auksjon, vaffelsalg på det lokale kjøpesenteret og mye mer. Innsamlede midler fra Norlandia og Kidsa i år, går til kompetanseheving av ansatte i vårt sørafrikanske barnehagenettverk. De voksne lærer å leke med Duplo. De lærer å lese bok for barna. De skjønner at det er bra for barnets utvikling og relasjonskompetanse om de voksne deltar i utelek. Alt dette vinner barna på. Både de som er der idag, og de som kommer etter. Takk til Norlandia og Kidsa for uvurderlig støtte 🙌🏾

 

Oslo Handelsgymnasium og Kongshavn videregående skole + Sørafrikanske skoler = Sant!

Som i mange andre land, strever Sør-Afrika med å få elever til å velge realfag på skolen, og gode lærere som sikrer kvalitetsundervisning. Dette er problematisk i et land hvor ungdom utgjør nesten 60% av alle arbeidsledige i landet. Ifølge det sørafrikanske statistikkbyrået står litt over 32 prosent av ungdom mellom 15 og 24 år utanfor både utdanning og jobb. De får vite at den beste veien til en trygg jobb er gjennom realfag.

CASME experiment

Men hva skal de gjøre når undervisningen ikke er tilstrekkelig god, og de bare leser om kjemiske eksperiment, uten utstyr til å faktisk gjøre dem i praksis?

Impande har gått sammen med organisasjonen CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education) for å adressere nettopp denne utfordringen. De driver undervisning av realfagselever, samt opplæring av realfagslærere, og har en visjon om å være et utdanningssenter i verdensklasse for å endre elevers liv gjennom kvalitetsundervisning i innovativ matematikk og vitenskapsfag. Nå har de jobbet i over et år med de seks skolene i vårt fokusområde, og er klare for å gå igang med år to.

Dette viktige arbeidet hadde ikke vært mulig uten innsamlingen gjort av elever ved OHG og Kongshavn videregående skoler. De jobber hjemme i huset, tar vakter på den «vanlige jobben din», gjør ærend for besteforeldre og mye mer – alt for å hjelpe medelever i Sør-Afrika få utdanning som kan føre til jobb. Er ikke det fantastisk? Tusen takk til elever og lærere ved Kongshavn og OHG! 🫶🏾

Betydningen av barn og ungdoms engasjement

Så langt i år har barnehager og skoler i Norge bidratt med nesten 1,4 millioner kroner til Impandes arbeid i Sør-Afrika. Bidrag  som endrer liv. Utvikler hjernene til de minste og mest sårbare barna. Sikrer god undervisning for ungdommer med uforløst potensiale. Skaper kompetente voksne som kan bidra til et bedre, tryggere og mer utviklet Sør-Afrika i fremtiden. Gaven og engasjementet fra barn og ungdom i Norge, redder liv i Sør-Afrika. Det kan vi være sikre på.

 

Vi er takknemlige for alle som engasjerer seg 🙌🏾