2023 var et svært travelt år for Umuziwabantu kommune med ulike prosjekter på tapetet. Vårt arbeid her innebærer å gi allsidig støtte til 131 barnehager og de 4.145 barna som hører til der. Dette arbeidet utføres av to feltarbeidere, en nettverksoffiser og medlemmer av vårt programlag og nettverkslag. Fordi Impande jobber på tvers av flere kommuner, har vi satt ned et rådgivende utvalg som består av én oppnevnt barnehagelærer per kommune som er valgt av andre lærere i hennes nettverk. Denne gruppen møtes i våre lokaler en gang i kvartalet og gir Impande verdifulle råd og veiledning samt at de deler informasjon fra Impande til resten av nettverket sitt.

Bestyrer ved Sisekelo barnehage, og medlem av Impandes rådgivende komité  sa følgende:

«Vi har fått mye hjelp fra Impande. Vi har fått nye bygg, mye kunnskap og nye ferdigheter. Vi har også dratt nytte av ernæringsstøtten. Listen er lang. På vegne av Umuziwabantu kommune er vi virkelig takknemlige og glade. Barnas foreldre fortsetter også å uttrykke sin glede og som et resultat øker antall registrerte barn i barnehager hvert år. Da jeg startet i barnehagen hadde jeg bare 30 barn påmeldt. Det tallet har økt til 50. I 2023 gikk antallet ytterligere opp til 63. Jeg er så veldig lykkelig.» – Bavelile Ntaka, lærer ved Sisekelo barnehage

Mange av barnehagene vi samarbeider med er startet av kvinner i distriktene som ønsker å gjøre noe for å hjelpe de små barna i deres område. De begynner vanligvis å operere fra en helt grunnleggende strukturere og starte med lite eller ingen læringsressurser, utilstrekkelige toalettfasiliteter og typisk området er ugjerdet uten innlagt vann eller elektrisitet. Impandes første aktivitet når du jobber i en området er å finne alle disse barnehagene og invitere dem til å bli med i Impandes nettverk der de kan møte andre lærere og interessenter som myndighetspersoner som har ansvar for registrering av barnehager. Når en barnehage er registrert begynner de å få støtte fra regjeringen i form av et tilskudd som kalles Delomsorgstilskudd. Dette hjelper barnehagene å være bærekraftig da tilskuddet gjør dem i stand til å kjøpe mat og læremateriell for barn og betale lærerne lønn. Realiteten er at det er utfordrende for mange av disse barnehagene å bli registrert hos regjeringen på grunn av krav som (1) et daglig program må være på plass, (2) eiendommen må være inngjerdet; (3) Bygninger skal være strukturelt solide og ha tilstrekkelige toalettfasiliteter. Impandes reise med barnehager inkluderer å tilby støtte og hjelp for at de skal utvikle seg slik at de kan bli registrert og ha kompetansen og ressursene på plass til å tilby barna en solid tidlig læringsprogram.

Intervensjoner langs denne reisen inkluderer ting som (1) å inkludere lærerne i et program kalt Social Employment Fund (SEF) som gjør det mulig for lærere som er frivillige ved uregistrerte barnehager å få betalt for arbeid i en kort periode, (2) skaffe midler til infrastrukturelle oppgraderinger av fasilitetene deres slik at de vil bestå statlige inspeksjonsbesøk når de blir vurdert for registrering og (3) inviterer dem til Impande-møter hvor de kan øke kunnskapen sin om å drive effektive barnehagetilbud. Disse fora kalles Nettverksmøter som holdes en gang i kvartalet og læringsgrupper som holdes en gang i måneden.

Denne rapporten deler det arbeidet vi har gjort i Umuziwabantu kommune i løpet av 2023. Det ville vi ønsker å uttrykke takknemlighet til Bunker Oil for å finansiere vårt arbeid i denne kommunen og dermed, for å hjelpe mange barnehager videre på veien.

Økonomisk støtte til barnehagelærere

Social Employment Fund (SEF) har gjort det mulig for 79 barnehagelærere fra ufinansierte barnehager å motta månedslønn. Prosjektet har også ansatt 2 veiledere i Umuziwabantu til å jobbe hånd i hånd med lærere for å sikre kvalitetsarbeid.

Ernæring

Impande jobber i områder hvor flertallet av familier er multidimensjonalt fattige, altså de mangler tilgang til vann, sanitær og hygiene (VASK), bolig, ernæring, beskyttelse, helse, barn utvikling og informasjon. Disse utfordringene rammer små barn alvorlig. For å forhindre (eller lindre) stunting og underernæring ga Impande ernæringsstøtte til 1065 barn i form av beriket grøt til 47 uregistrerte barnehager i Umuziwabantu i løpet av årets gang. Av de 131 barnehagene i Umuziwabantu, de 47 uregistrerte sentrene representerer 36 % av barnehagene i dette nettverket.

Infrastruktur

To barnehager ble bygget i Umuziwabantu i samarbeid med Breadline. Vi installerte også toaletter og forsynte barnehager med gjerder. Stakataka barnehage har tre frivillige som jobber fulltid, med omsorg for 31 barn. Før de fikk et nytt bygg, brukte de et privat hus som ikke var trygt for barna. De hadde ikke barnevennlige toaletter, trygt vann å drikke, og de hadde heller ikke gjerder.

Zamokuhle startet i 2006. De har en aktiv komité og lærerne deltar jevnlig Impandes læringsgrupper. Senteret trengte et ekstra klasserom slik at de kunne dele barna inn i aldersgrupper.

Læringsgrupper

Dette var det første året de 6 læringsgruppene i Umuziwabantu kommune, Ugu-distriktet KZN begynte å løpe uavhengig. På læringsgruppemøtene i januar forklarte vi reise til uavhengighet; i februar valgte de sine egne læringsgruppeledere og i mars,
teamet vårt var til stede for å hjelpe dem med å gjennomføre møtene på egenhånd. Programteamet holdt kvartalsvise møter med læringsgruppelederne for å tilby veiledning og støtte.

Utdeling av grunnleggende utstyr

Læremateriell ble delt ut i form av en «Lekekasse» som inkluderte en rekke gjenstander som f.eks leker, hobbyutstyr, DUPLO og bøker. Hver gang vi delte ut lekekassene, arrangerte vi opplæringsøkter for barnehagelærerne, hvor vi viste dem hvordan de kan gjøre god bruk av ressursene som mottas.

Vitnesbyrd fra Impande Youth Intern

«Jeg så på frivillig arbeid med Impande som en mulighet til å komme meg videre slik jeg hadde vært på hjemme har ikke jobbet siden jeg var ferdig på skolen. Frivillig arbeid hjalp meg personlig ved å gi meg selvtillit og hjelpe meg å ikke sette meg selv ned som en fiasko i livet. Jeg sa til meg selv at jeg hadde det klarte ikke å gå på universitetet, men det er fortsatt noe jeg kan gjøre med livet mitt. Min mentor fra Impande hjalp meg med å søke om å studere bachelor i utdanning og til og med få et stipend så jeg hadde råd til å studere. Jeg er nå lærer etter at jeg ble uteksaminert i 2022. Det er oppmuntrende å komme tilbake til noen av barnehagene som jeg jobbet med tidligere,
spesielt de som pleide å løpe fra et bittelite rom som nå har et nytt bygg fra Impande. Jeg blir glad av å se aktive lærere. Man ser forskjell på barna når de delta på et velfungerende ECD-program. De er sunne, glade, nysgjerrige og lærevillige. Du opplever at barna til og med kan de daglige rutinene. De sier til læreren «Det er på tide
fri lek eller det er tid for historier.»

Hjemmebesøk

20 unge praktikanter ble opplært og tildelt som feltarbeidere i juni i år. Deres oppgave var å kartlegge hjem på målstedene for å finne ut hvor mange barn under fem år som bor der og hvor mange av disse barna går i barnehage. Vårt fokus var også på å finne årsakene bak at foreldre og omsorgspersoner ikke melder barna inn i barnehagen. Totalt 1547 husstander ble besøkt. Oktober markerte starten på pilotens andre fase etter undersøkelsen ferdig. Først fokuserer vi på barn i alderen tre til fem år som ikke er meldt inn i en barnehage. Neste år håper vi å se flere barn påmeldt.

Hjemmebesøk

Mentorprogram

Det er 5 barnehager på mentorprogrammet i Umuziwabantu. Våre ansatte besøker hvert nettsted to ganger i måneden, og tilbringer hele dagen med dem. Målet er å samarbeide med lærere utvalg og foreldre for å forbedre kvaliteten på aktiviteter, rutiner og læringsmiljø.

Vitnesbyrd fra lærere på mentorprogrammet

«Det er en så synlig forskjell fra hva barnehagen min pleide å være til hva den er i dag. Det er virkelig utrolig. Fra utsiden når man kommer inn, kan man se at dette er en velfungerende og trygt rom for barn å lære og vokse. Mentorprogrammet har økte kvaliteten på det implementerte klasseromsprogrammet og sikkerheten og være av barna. Det har vært en utfordrende, men veldig givende reise fordi den krevde hardt arbeid og engasjement.»

For å runde av…

Impande vil gjerne uttrykke takknemlighet til Bunker Oil for å gi midler til dette arbeidet i Umuziwabantu. Når vi mottar støtte fra givere som deg selv, kan vi dra nytte av det tilleggsstøtte som kommer barnehagene og deres bredere lokalsamfunn ytterligere til gode. Eksempler i denne rapporten inkluderer midler til oppgradering av infrastruktur i barnehager og utbetaling av stipend til 79 ECD-lærere gjennom SEF-programmet. Vi ser frem til et like effektivt år i 2024 som vi fortsetter å jobbe med 131 barnehager i dette nettverket. Vi håper å kunne melde om økning i påmeldingen ved disse sentre som følge av hjemmebesøkene og tiltak for bevisstgjøring.