Starten: Noe meningsløst ble brukt til noe meningsfylt

Da Jon Vegard Lervåg fra Ålesund mistet livet utenfor regjeringskvartalet den 22.juli i 2011, ble manges verden snudd på hodet. Den 900 kilo tunge bomben som ble utløst gjorde at en kone, brødre og foreldrene Signe Berit og Jon Inge mistet sin Jon Vegard. Forretningsadvokatselskapet CMS Kluge mistet en kollega, og lovavdelingen i Justisdepartementet mistet en ansatt, da Jon Vegard i denne perioden arbeidet der, i en permisjon fra CMS Kluge.

Isibani ligger i flukt med muren. Siyamthanda innenfor

En så meningsløs handling og et så sårt tap, er det ikke lett å skape noe meningsfylt ut av. Men i 2016 besluttet de etterlatte at de ville starte et prosjekt til minne etter Jon Vegard; Isibani. Isibani er et zulu ord som kan oversettes til «lys», men kan også bety lykt, fakkel, lampe. Senteret som ble bygget ligger i Gcilima, et område med svært høy tetthet av vold i hjemmet. Til Isibani kan ofre og fattige komme for juridisk bistand, selv om de ikke har budsjett for dette.

Innomhus og ut i felt

Senteret har to hovedfokus; De tar imot ofre og trengende som søker juridisk bistand. Her får de rådgivning, og kan i det lengste få støtte helt gjennom en rettsak og til en domfellelse.  Det andre fokuset er «outreach» arbeid – nemlig at de driver informasjonsarbeid i Gcilima. Ved å besøke skoler og foreninger, får lokalbefolkningen lære om rettighetene sine. Hva skal man ikke akseptere fra en partner, nabo eller ukjent? Hvilken hjelp kan de få fra staten, eller fra Isibani? Kan de få beskyttelse? Svært mange i dette området vet ikke at det finnes hjelp å få, og mange vet heller ikke at det er straffbart å slå sin partner.

I 2016 ble Jon Vegards Minne slått sammen med Impandes utdanningsfond, og har siden da også bidratt med stipend til jusstudenter. En av dem som har fått stipend, og som brukte dette til det beste for befolkningen i Gcilima, er Fundi –  les hennes historie. En sann suksesshistorie, takket være egen innsats og støtte fra Isibani/Utdanningsfondet.

I årsrapporten til Isibani for 2023 legger de frem flere saker som de har bistått i gjennom året. En av sakene:

Isibani LTC hjalp en dame som var på krisesenteret. Hun er prostituert i Margate. Når hun forsøkte å åpne en voldtekts- og overfallssak mot kjæresten sin på politistasjonen, nektet de å åpne en sak for henne fordi hun er en prostituert. Sosionomen vår hadde en samtale med klienten og deretter grep juridisk avdeling ved Isibani inn og hjalp henne med å opprette en sak. Politiet har siden arrestert gjerningspersonen.

Krisesenteret som nevnes i eksempelet over er Siyamthanda, eller «Hannes Shelter» – opprettet til minne etter Hanne Ekroll Løvlie; en 30 år gammel kvinne som også mistet livet ved regjeringskvartalet den 22.juli 2011. Siyamthanda og Isibani jobber tett sammen, og drar stadig nytte av hverandres kompetanse; med sosialarbeidere hos Siyamthanda, og jurister i Isibani. Siyamthanda har etter iherdig innsats, kommet inn under det sørafrikanske sosialdepartementet, og får nå statlig støtte som gjør dem uavhengige og bærekraftige. Det samme ønsker vi for Isibani.

 

Krevende økonomi

Siden oppstart har ønsket til Lervåg familien alltid vært at Isibani også skal bli økonomisk selvstendig og bærekraftig. For å oppnå det, måtte de ansatte juristene finne lokale midler som frigjorde Impandes norske givere, og som sikret videre drift av dette viktige arbeidet. Men det var enklere sagt enn gjort, og i ti år levde Isibani på norske midler. Selskaper som Juristenes Utdanningssenter, faste givere, og private enkeltdonasjoner har gjort at det har gått, dog bare såvidt. Men så skjedde det noe stort i slutten av 2023. Teamet på Isibani fikk kontakt med en superstjernes stiftelse, og de ble blåst av banen over hvor verdig og veldrevet dette prosjektet var!

 

Ny tid med Charlize Theron på laget

Charlize Theron i arbeid for Charlize Theron Africa Outreach Project, som også jobber med HIV/AIDS problematikk blant ungdom. Kilde: Hjemmesiden deres/ LEIGH PAGE/COURTESY OF EIF

Det var Charlize Theron Africa Outreach Project som koblet seg på rett før årsskiftet 2023/24. På nettsiden deres står det at «Charlize Theron Africa Outreach Project investerer i, og fremmer helsen til unge mennesker i Sør-Afrika for å skape en mer rettferdig fremtid for alle» – helt i tråd med Impande. Vi vet ennå ikke helt hvor mye som vil gies, ei heller hvilken tidshorisont de har, men vi har blitt betrygget om at bidraget vil være betydelig, og at Isibani nå vil kunne leve videre, uavhengig av Norge 🫶🏾

Takk til alle som har gitt gaver til Isibani og utdanningsfondet gjennom årene. Gavene vil fortsatt komme frem, og bidra til viktig opplysning og hjelp for en prøvet befolkning.