Impande har i mange år, i samarbeid med skoler og givere i Norge, vært involvert i prosjekter knyttet til grunnskoler og videregående skoler. Siden 2022 har arbeidet med skole fokusert på en direkte tilnærming til å forbedre kvaliteten på utdanningen, spesielt innen realfagene. Vi vil fortsette samarbeidet med CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education), hvor vi investerer i opplæring av realfagslærere og implementerer praktiske eksperimenter i klasserommene i Ugu District. Vi tror at denne tilnærmingen vil bidra til å heve nivået på realfagsundervisningen i distriktet og inspirere flere elever til å velge realfagene. Dette er avgjørende for å gi dem muligheten til å sikre seg trygge jobber og bidra til bærekraftig utvikling i sine lokalsamfunn.

CASME experiment

Tidligere jobbet vi også med infrastruktur for skoler, en type arbeid vi ikke vil gjøre lengre. Årsaken til dette valget er todelt. For det første erkjenner vi at det er statens ansvar å sørge for tilstrekkelig infrastruktur for skoler. Å bygge eller utstyre skoler kan derfor potensielt bli sett som en gave til statens myndigheter, og det er ikke nødvendigvis en bærekraftig tilnærming i et land som Sør-Afrika. For det andre er denne type investering mindre effektiv hva gjelder resultater og påvirkning samfunnet som helhet. 

Det er verdt å nevne at den siste utviklingen i Sør-Afrikas utdanningssektor har resultert i at 900 skoler skal legges ned, med mål om å erstatte dem med færre, større og bedre utrustede skoler. Selv om dette kan virke som en utfordring, ser vi det som en mulighet til å styrke vår investering i kompetanseheving av lærere. Godt trente lærere vil fortsatt være avgjørende for den fremtidige utdanningen, uavhengig av endringene i skolestrukturen. 

Realfag er tryggeste valg for en sikker jobb for ungdom i Sør-Afrika idag, og det er det verdt å satse på!

Vi takker våre samarbeids-skoler, og faste givere som gjør dette viktige arbeidet mulig!