Etter en grundig gjennomgang av våre tidligere prosjekter og evaluering av vår påvirkning i lokalsamfunnene vi jobber med, tok styret i Impande Norway en viktig beslutning i januar. Beslutningen er fundamentert i vårt sterke engasjement for å maksimere effekten av hver krone vi samler inn og er basert på forskning og tilbakemeldinger fra kollegaer og lokalbefolkningen i Sør-Afrika.  

Siden oppstart har norske Impande jobbet med foreldreløse barn, barnehager, barne- ungdoms- og videregående skoler, systuer, utviklingshemmede barn, jordbruksprosjekter, treningssenter og mye mer. Vi har nå valgt å fokusere tydeligere på de områdene der vi har oppnådd best resultater. Impande Foundation Norway vil nå konsentrere seg utelukkende om utdanning, med et særlig fokus på småbarnsutdanning gjennom barnehager og førskoler. Vårt veivalg er i overensstemmelse med vår partner Impande Yotshani sin strategi i Sør-Afrika. 

Småbarnsutdanning gir best avkastning og treffer flest bærekraftsmål

Beslutningen om å satse på småbarnsutdanning er støttet av nyere empiri. Nic Spaull sin forskning, presentert i «Investing in Education in SA», understreker betydningen av småbarnsutdanning for å bygge sterke grunnlag for fremtidig læring og suksess, spesielt i sårbare samfunn. Han sier at “private midler er best brukt, ved å påvirke hvordan statlige midler brukes”. Dette kan vi gjøre gjennom satsing på småbarnsutdanning; når en uformell barnehage registreres, tar staten over ansvaret for mat til barna og lønn til de ansatte.  

I sitt debattinnlegg i Panorama (Bistandsaktuelt) den 30. august 2023, skriver journalist Sunniva Kvamsdal Sveen: 

I tillegg til likestilling og barns utvikling har barnehagedekning en bevist positiv effekt på økonomien, gjennom skapte arbeidsplasser, økte skatteinntekter, høyere produktivitet og større talentmasse. Dermed kan de bidra til å nå nesten alle bærekraftsmål, direkte eller indirekte.” 

Videre viser hun til forskning av Heckman (denne kan lastes ned gjennom hennes artikkel), som viser at en investering i barnehager er den som gir størst avkastning, “sammenlignet med grunnskole, høyere utdanning og yrkesopplæring”.  

Vi er fast bestemt på å bruke data og forskningsbaserte tilnærminger som retningsgivende prinsipper for vårt arbeid i årene som kommer. Dette vil ikke bare bidra til å sikre at våre prosjekter er mest mulig effektive, men også at vi fortsetter å levere varige og meningsfulle resultater for de samfunnene vi er privilegerte nok til å tjene. 

Kilde: “Investing in Education in SA: New learnings & possibilities for pivoting” av Nic Spaull

Illustrasjonen ved siden av viser at avkastningen ved investering i småbarnsutdanning er bedre enn investering i skole.  

Vårt fokus fremover ser derfor slik ut:  

  1. Småbarnsutdanning – utrusting og oppgradering av barnehager 
  2. Utdannelse av barnehagelærere – både gjennom treningssenter, læringsgrupper og én-til-én veiledning 
  3. Utdanningsfond – dette stipendet brukes til å støtte juss utdannelse for lokale talenter som ikke selv kan dekke dette, men har karakterer til å gjennomføre, samt trening og kursing av Impande-ansatte 
  4. Realfagsundervisning – i ungdoms- og videregående skoler i Ugu District. Gjennom vårt partnerskap med realfags-spesialistene i CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education) drives undervisning i realfag, samt opplæring av realfagslærere. 

Takk for din kontinuerlige støtte til Impande Foundation Norway. Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen for å skape en lysere og mer håpefull fremtid gjennom utdanning! 

 

Med takknemlig og forventningsfull hilsen, 

Styrets leder og daglig leder, Torbjørn Buer og Andrea Lothe