Nytt håp for unge sinn

I forrige nyhetsartikkel bad vi om hjelp til «Young Minds» barnehage, hvor barna synger at de trenger beskyttelse og omsorg. De trengte både bygg, vann, toaletter og gjerde rundt tomten de har fått til disposisjon av høvdingen.

Siden den gang har en barmhjertig stiftelse meldt at de gjerne vil hjelpe barn og voksne i Young Minds med det fulle beløp á NOK 266.190. Slik kan denne stiftelsen både redde, og forbedre liv, for de som går i barnehagen idag, men også de som kommer etter. Dette er god ESG, eller ekte samfunnsansvar, som vi snakker om på norsk. Bilder av prosessen kommer over sommeren, når arbeidet er påbegynt!

Nå skjer det for Ndlovu

I mars 2023 besøkte seks norske elever fra Kongshavn videregående og Oslo Handelsgymnasium en kirke i Easter Cape sammen med Impande Norge og lærere. I denne kirken, som var holdt sammen av stålwire i hjørnene for at den ikke skulle falle fra hverandre, hørte en liten førskolegruppe til. Et spedbarn lå på en tynn matte på det kalde betonggulvet, og drikkevannet ble hentet tidlig om morgenen fra en elv et stykke unna. Dette er i et område hvor vi vet at parasittet schistosomiasis lever i elvene (en variant av det vi på norsk kaller svømmekløe). Daglig leder i barnehagen hadde fått låne en tomt av høvdingen til å sette opp en skikkelig barnehage, men hadde ikke økonomi til å sette opp noe.

I begynnelsen av mai kontaktet Kinland Group oss, da de hadde lest om barna i Ndlovu. De ville hjelpe!

Siden den gang har det skjedd mye, og bygget er oppe å står. Det eneste som mangler er opprydding og sealer på gulvene. Så snart det har tørket, kan barna endelig få ta i bruk den nye barnehagen sin ❤️

Listen over førskoler som har kritiske behov er lang. Noen trenger alt, mange trenger mye, og alle trenger noe. Både store og små bidrag kommer godt med, men det er ingen tvil om at så betydelige gaver som det Ndlovu og Young Minds får nå – det gir seg positivt utslag umiddelbart!