Gi en enkelt gave

Hvorfor skal jeg gi til Impande?

  • Når fram til barn og unge på grasrota
  • Driver svært kostnadseffektivt
  • Har et helhetlig utviklingsperspektiv av det lokale samfunnet

Impande får jevnlig ikke-øremerkede gaver fra givere. Disse gavene gis i tillit til at Impandes arbeidsformer er preget av effektiv og smart bistand. Impande anvender disse gavene til å realisere sine strategier for årene 2016-2020. Dvs fokus på bærekraftige utviklingstiltak mot sårbare barn og unge i Ugu distriktet.

Impande får fra tid til annen utstyr til barnehager, fotballag og skoler og til barn med spesielle behov.

Bidra til Impandes arbeid blant utsatte og sårbare førskolebarn!

Det bor ca 15.000 barn i Impandes satsingsområde, og anslagsvis 3.000 av disse er i risikosonen for fundamental omsorgssvikt.

Benytt konto nr: 1201 51 98 085 eller Vipps 28 865 og merk gaven om du ønsker å bli fast giver og Impande-venn.

Bidra til at tjenestene ved Hannes Shelter blir styrket!

Benytt konto nr: 2280 36 52 361 og merk gaven med: Nye tjenester Hannes Shelter 2019

Bidra til at Impande Foundation & Jon Vegard’s Minne sitt Utdanningsfond blir styrket!

Benytt konto nr: 9365 20 08141

Ta gjerne kontakt via mail om du ønsker spesielt å øremerke din gave til et formål du har hjerte for: mail@impande.no

Skattefradrag

Det er skattefradrag på gaver mellom kr 500 og kr 40.000. For å kunne registrere din gave til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer.