Bli Impande fadder

Impande har valgt en kollektiv fadderskapsordning. Årsaken er at individuelt fadderskap, slik det praktiseres i mange bistandsorganisasjoner, dessverre lett blir preget av resirkulasjon av rapporter og markedsføring av ditt barn til mange givere i flere land.

Impandes faddere støtter i felleskap alle barna i de barnehagene Impande driver. Slik reduserer vi de administrative kostnadene og gir et riktigere bilde av hvordan fadderskapsordningen virkelig fungerer.

Som fadder er du med på å sikre at utsatte og sårbare barn i alderen 1-6 år får en framtid. Å investere i barns levekår og livsutfoldelse er det viktigste vi kan gjøre!

Våre faddere får tilsendt 7 nyhetsbrev årlig. Brevene inneholder nytt fra prosjektene, glimt fra Sør-Afrikas utvikling og synspunkter på filantropisk arbeid og bistandsformer.

Meld deg på

Meld deg på som fadder ved å sende en mail til: mail@impande.no

Betal deretter direkte til bankkonto: 1201 51 98 085 – merkes Impande fadder. Anbefalt beløp er 250,-/mnd., men vi er takknemlige for alle bidrag.