De nesten 50 barna i Khaleni trenger din hjelp

Lokalisert i Winnie-Madikizela Mandela district, finner vi Khaleni barnehage, med 47 registrerte barn og to voksne som arbeider på frivillig basis. De har tidligere fått en vanntank av Impande som har gjort dem nokså selvforsynte på vann, da tanken samler regnvann. Gjennom innsamling fra kirke, menighetsbarnehage og en privat familie på Røa, har barna i Khaleni nå flyttet inn i et nytt og solid bygg med dører og vinduer – en utrolig oppgradering! De har også fått toaletter, gjerde rundt tomten og en port.

Fordi denne barnehagen foreløpig ikke får noe støtte fra utdanningsdepartementet, mottar de månedlige midler fra Impande til mat for barna. De voksne har allerede deltatt på flere kurs i regi av Impande, og er svært motiverte for å også motta én-til-én mentoring. Slik pedagogikk opplæring skjer ute i felt, hos Khaleni og koster NOK 108.000 – da får barna drevne og kompetente voksne; både de 47 som går der idag, men også de som kommer i årene fremover. En gave for livet!

Gjerder til åtte barnehager

I norske barnehager har vi god trygghet for barna våre, både ved trygge voksne, trygge leker, trygge bygg og trygge uteområder. Dette får heldigvis stadig flere av barnehagene i Impandes sørafrikanske nettverk også, men fortsatt er det mye som gjenstår. Åtte av de barnehagene som har fått solide bygg, mangler dessverre gjerde rundt tomten sin. Uten gjerder kan ikke løshunder holdes borte fra lekeplassen, eller småbarna borte fra bilveien.

De å gjerde inne tomta er faktisk også et krav fra det sørafrikanske utdanningsdepartementet, for at en barnehage skal godkjennes for statlig støtte. Barnas sikkerhet er med andre ord kritisk. Å sette opp et gjerne koster NOK 17.000 per barnehage, og gir dem både gjerde og inngangsport. Idag har vi åtte barnehager som trenger disse gjerdene. Kan du klare å hjelpe noen av dem, så de kan motta statlig støtte til både mat og en enkel lønn for de ansatte?

Hvert bidrag teller!

Åtte gjerder á NOK 17.000                      –    totalt NOK 136.000

Disse trenger gjerde:

Utstyr til lek og læring ved Umbimbelethu

Umbimbelethu barnehage ligger i Umzumbe, KwaZulu-Natal – litt nord for Port Shepstone. Her har de svært lite utstyr, som bildet viser. Enkelt møblement som kan stables til siden ved behov, og ellers noen enkle plakater på engelsk. Disse barna trenger mer om de skal stimulerer til utvikling både grov- og finmotorisk samt kognitivt.

Vårt ønske for dem er at de skal få bøker og plaketer morsmålet sitt, zulu. At de skal få erteposer og byggeklosser. Sybrett, dyrefigurer, puslespill og gulvteppe. Utkledningstøy, dukker, småbiler og tegnesaker hører også med. En slik pakke koster NOK 23.000. Da har de utstyr som holder, både for de barna som går der i år, og for dem som kommer etter. De voksne får også enkel opplæring i hvordan alt kan brukes, ikke bare for lek, men også for læring