Er du klar til å ta en utfordring?

Du, ditt nettverk eller din arbeidsplass kan være med å redde liv!

96 % av midlene når fram til grasrota i alt Impande-arbeid!

1. De nesten 50 barna i Khaleni trenger din hjelp

Lokalisert i Winnie-Madikizela Mandela district, finner vi Khaleni barnehage, med 47 registrerte barn og to voksne som arbeider på frivillig basis. De har tidligere fått en vanntank av Impande som har gjort dem nokså selvforsynte på vann, da tanken samler regnvann. Gjennom innsamling fra kirke, menighetsbarnehage og en privat familie på Røa, har barna i Khaleni nå flyttet inn i et nytt og solid bygg med dører og vinduer – en utrolig oppgradering! De har også fått toaletter, gjerde rundt tomten og en port.

Fordi denne barnehagen foreløpig ikke får noe støtte fra utdanningsdepartementet, mottar de månedlige midler fra Impande til mat for barna. De voksne har allerede deltatt på flere kurs i regi av Impande, og er svært motiverte for å også motta én-til-én mentoring. Slik pedagogikk opplæring skjer ute i felt, hos Khaleni og koster NOK 108.000 – da får barna drevne og kompetente voksne; både de 47 som går der idag, men også de som kommer i årene fremover. En gave for livet!

2. Vann/Sanitær og utdanning ved Khanyisani

Khanyisani profile

Khanyisani kindergarten

Khanyisani barnehage har vært i drift i 27 år, og har nå 42 barn fordelt på to frivillige voksne. Behovet for skikkelig infrastruktur var tydelig, da barnehagen nå opererer ut fra et rustent bølgeblikkskur. Nå var vi så heldige at Sparebank1 SMN har sponset med NOK 100.000, og sammen med midler fra våre faste givere er derfor nytt bygg på vei opp. Men de trenger en del annet.

Frem til idag har de ikke mottatt noen støtte fra staten, men får månedlig støtte fra Impande for å kjøpe mat til barna. De voksne har begge deltatt på kurs med Impande, senest supplert med LEGO-kurs.

Behovene til Khanyisani er mange, og kan fordeles slik:

  1. Standard vann og sanitærpakke (vanntank og toaletter).                         24.000 NOK
  2. Inngjerding og port                                                                                            11.100  NOK
  3. Kurs og pedagogikk-opplæring for de voksne                                            108.000 NOK

I sum vil dette prosjektet ende på 143.100 kroner – så vil de være godt hjulpet så lenge barnehagen eksisterer!

3. Utstyr til lek og læring ved Umbimbelethu

Umbimbelethu barnehage ligger i Umzumbe, KwaZulu-Natal – litt nord for Port Shepstone. Her har de svært lite utstyr, som bildet viser. Enkelt møblement som kan stables til siden ved behov, og ellers noen enkle plakater på engelsk. Disse barna trenger mer om de skal stimulerer til utvikling både grov- og finmotorisk samt kognitivt.

Vårt ønske for dem er at de skal få bøker og plaketer morsmålet sitt, zulu. At de skal få erteposer og byggeklosser. Sybrett, dyrefigurer, puslespill og gulvteppe. Utkledningstøy, dukker, småbiler og tegnesaker hører også med. En slik pakke koster NOK 23.000. Da har de utstyr som holder, både for de barna som går der i år, og for dem som kommer etter. De voksne får også enkel opplæring i hvordan alt kan brukes, ikke bare for lek, men også for læring