Barnehage

Skole

Ressurssenter

Nr. 62: Siyakwazi ressurssenter

Type prosjekt: Et multifunksjonelt ressurssenter for barn med spesielle behov, foreldre og skole

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområde: Opplæring, bibliotek, utstyr, veilednings- og treningsrom

Beliggenhet: Munster

Finansiert av: Impandes faste givere og konserter, Sandvika Rotary Club, familien Kolstad, M. Alpers og Fornebu Gjenbruk (mer…)

Nr. 45: Indabuko barnehage

Type prosjekt: Ny barnehage. Minnesenter etter Tone Pahlke

Ferdigstilt/levert: 2015 – 2018

Bruksområder: Rom for 60 barn. Eget ustyrsrom for barn med spesielle behov

Beliggenhet: Umuziwabantu Ward 7

Finansiert av: Midler gitt fra Tones Pahlkes begravelse, Anna Jebsens Minne og Impande givere

Nr. 44: Opparbeidelse av hager

Type prosjekt: Ny traktor til KwaXolotribe

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Ny traktor til opparbeidelse av grønnsakshager

Beliggenhet: Benyttes i hele KwaXolo tribe. 51.000 innbyggere

Finansiert av: Familiene Elin Horn Galtung, Erna Horn og Olsen

Nr. 42-43: To syprogram

Type prosjekt: Syprogram av skoleuniformer

Ferdigstilt/levert: 2017-2019

Bruksområder: Produksjon av skoleuniformer

Beliggenhet: Munster og Gcilima

Finansiert av: Støttegruppe fra Grenland og Oslo Soroptimistklubb II

Nr. 38: Gcilima STEAM-center

Type prosjekt: Science, Technology, Engineering, Art Mathemtics Center = STEAM- center

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområder: For elever ved fem skoler i Gcilima

Beliggenhet: Nabo til Hannes Shelter i Gcilima

Finansiert av: Hersleb VGS, Oslo Handelsgymnasium, Kongshavn VGS, Steenslandsfondet og fam. Drevon

Nr. 29: Stipendprogram

Type prosjekt: Impande Foundation & Jon Vegards Minne sitt Utdanningsfond

Leveranser: Programmet går løpende og årlig får 5-10 studenter stipend. Ungdom som seinere sikter på å arbeide ved Impandes institusjoner får første prioritet

Bruksområder: Ledere, fagansatte i jus, sosialt arbeid, skoler og barnehager

Beliggenhet: Programmet styret av en gruppe i Impande Norways styre og i tett samarbeid med Network Action Group

Finansiert av: Jan Erik Breen samlet inn kr 1.000.000 som startkapital til fondet. Jon Vegards Minnes kapital ble lagt til fondet i 2019. Det tilføres midler til fondet gjennom faste givere

Nr. 28: Klaveness Shipping Company’s båter

Type prosjekt: Opplæring og rekruttering av ungdom fra videregående skoler hvor Impande har drevet utviklingsarbeid. Disse unge får fast ansettelse ved Klaveness Shippings båter

Ferdigstilt/levert: Programmet er løpende og årlig rekrutteres det 5-10 ungdommer til programmet.

Bruksområder: Programmet har fram til omfattet ca. 50 ungdommer

Beliggenhet: De fleste av mannskapet er rekruttert fra Thusi High School, i Izingolweni

Finansiert av: Klaveness Shipping, og Impandes Utdanningsfond

Nr. 26: Dweshula Drop-in Center

Type prosjekt: Dweshula Drop-in Center

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Flerbruks og spesielt «Second home» for ca. 80 skolebarn. Ca. 320 barn er innom senteret ukentlig

Beliggenhet: Dweshula

Finansiert av: Konserter, Sandvika Rotary Club og private faste givere

Nr. 24: Hannes Shelter

Type prosjekt: Senter for voldsutdsatte kvinner

Ferdigstilt/levert: 2015

Bruksområder: Mottaks- og rehabiliteringsenter for kvinner og familier som er utsatt for vold. 12 boenheter. Forebyggende program

Beliggenhet: Gcilima

Finansiert av: Hannes Minne

Nr. 17-22:  Seks Wendy-house barnehager

Type prosjekt: Wendy-houses er prefabrikerte barnehager som ble bygget på steder der det var akutt behov for ekstra rom ved eksisterende barnehager

Ferdigstilt/levert: 2015-2016

Bruksområder: Barnehager for til sammen 100 barn

Beliggenhet: Munster (2 stk.), Gamalakhe, Paddock og Gcilima (2 stk.)

Finanisiert av: Anna Jebsens Minne, private givere og Sandvika Rotary Club

Nr 72. Kalipha Creche

Navn og type prosjekt: Barnehage

Ferdigstilt/Levert: 2020

Bruksområder: Ny barnehage fullt utstyrt ute og inne for 30 barn

Beliggenhet: Umzumbe Municipality Ward 10

Finansiert av: Familien Olsen

Nr 71. Daymani Creche

Navn og type prosjekt: Barnehage

Ferdigstilt/Levert: 2020

Bruksområder: Fullt utstyrt barnehage ute/inne for 35 barn

Beliggenhet: Umzumbe

Finansiert av: AVA Philanthropy og Impande

Nr 66. Grinokuhle Creche

Navn og type prosjekt: Barnehage

Ferdigstilt/Levert: 2019

Bruksområder: Ny barnehage fullt utstyrt ute og inne for 35 barn

Beliggenhet: Umuziwabantu Municipality Ward 7

Finansiert av: Norlandia Kidsa Barnehagene Region Vest

Nr 65. Bongomusa Creche

Navn og type prosjekt: Utvidelse av barnehage og ny lekeplass med utstyr

Ferdigstilt/Levert: 2019

Bruksområder: Oppgradert og utvidet barnehage

Beliggenhet: Nqabeni

Finansiert av: Røa Kirkes Barnehage