Barn og unge i fokus

Impande bidrar til at barn og unge fra sårbar bakgrunn i sørlige deler av KwaZulu-Natal og nordlige deler av Eastern Cape i Sør-Afrika gis muligheter til å utvikle sine evner og talent. Vi videreutvikler barnehager som mangler skikkelige bygg, vann, trente voksne og utstyr for å sikre barnas utvikling. Vi har også støttet skoler og spesialinstitusjoner i disse områdene som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet. Impandes filosofi er å skape vesentlig og varig samfunnsendring med begrensende ressurser. Vi driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Så langt har Impande Norge bidratt med nesten 90 leverte prosjekter. Ca 500 grasrotprosjekt rettet mot barn og unge er registrert innen vår internasjonale organisasjons definerte satsningsområde. Blant disse 500 er det fortsatt store behov for ulike typer støtte som løfter barn og unge ut av fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Hvor arbeider Impande?

Barnehage

Skole

Ressurssenter

Impande jobber i Sør-Afrika, et land hvor én av fire lever i ekstrem fattigdom, altså for under 16 kroner per dag. Konkret jobber vi sør i provinsen KwaZulu Natal, og nord i Eastern Cape.

Begge distriktene har kystlinje, som fungerer som den hvite manns riviera. Innover i landet bor den svarte befolkningen, og dess lengre man beveger seg fra kystlinjens turist- og industriområder, jo mer fattigdom vil man finne. Det er av ulike grunner disse distriktene i Sør-Afrika som ble hardest rammet av HIV-AIDS epidemien.

Statistikken nedenfor viser to påfallende trekk:

 • Befolkningen er svært ung, for eksempel ser vi at at ca. 50 % er under 20 år
 • Utdanningsnivået er relativt lavt, samtidig som et stort antall unge i løpet av de kommende 5-10 år vil gå ut av videregående skole uten å finne seg noe å gjøre

På bakgrunn av denne statistikken og de generelle samfunnsforhold kan vi peke på noen store utfordringer:

 • Hvordan ruste barn til å gjennomføre grunnutdanning?
  • Visste du at 90% av hjernens nervebaner utvikler seg før vi fyller seks år? Mangelen på en slik kognitiv utvikling fører til irreversibel skade, og barnet vil har et dårligere utgangspunkt for videre læring og utvikling. Det er mangel på god næring samt kognitiv stimuli som er de vanligste årsakene til at hjernen ikke utvikler seg som den skal.
   • Impande jobber aktivt med småbarnsutdanning – gjennom barnehager. Om vi kan sikre barn tilstrekkelig god næring, trygge voksne, motorisk og kognitiv utvikling, er vår teori at flere sørafrikanske barn vil bestå barneskolen, ungdomsskolen og videregående. De vil slik også være bedre skodd for å ta høyere utdanning, og komme seg ut av fattigdom!
 • Hvordan utvikle nødvendig kompetanse og kvalitet hos ansatte i barnehager?
  • Vel 75% av de som driver barnehagen i vårt nedslagsfelt gjør det frivillig, og helt uten pedagogisk kompetanse. De har derimot et brennende ønske for å gjøre noe godt for de lokale barna, og er svært takknemlige når de inviteres på kurs, samlinger eller får én-til-én oppfølging av våre pedagoger. Litt flåsete sagt, er de som svamper, og deler kunnskapen videre med assistenter og de som kommer etter.
   • Impande organiserer læringsgrupper, én-til-én mentoring og i slutten av 2023 etablerte vi også et opplæringssenter, hvor barnehageansatte som bor langt unna kan komme for pedagogikk-opplæring i en intensiv periode, og bo på senteret frem til kurset er avsluttet.
 • Hvordan styrke ungdoms sjanse for høyere utdanning og trygg jobb, når de en gang skal ut i arbeidslivet?
  • Det har lenge vært mangel på god realfagsundervisning i Sør-Afrika, og elever velger derfor andre fag. Realiteten er derfor at de er stor mangel på denne kompetansen, og de som klarer seg godt i realfag har betydelig forhøyet sjanse for å få seg trygg jobb etter endt utdanning.
   • Impande har de siste par årene hatt et samarbeid med CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education), som er sørafrikanske spesialister på nettopp realfag. Gjennom innsamling fra Oslo Handelsgymnasium og Kongshavn videregående skole, driver de opplæring av realfagslærere ved seks skoler i KwaXolo. De gjennomfører også praktiske eksperimenter i for eksempel fysikk og kjemi, både sammen med elever og lærere. Slik blir undervisningen mer interessant, flere velger realfag og lærerne får utstyr som de kan bruke sammen med elever i årevis fremover.