Impandes start

Impandes historie startet i 2005. Den gang rammet HIV/AIDS bølgen KwaZulu-Natal på sitt hardeste. En hel generasjon voksne var smittet, og på det tidspunktet var utviklingen av medisin mot denne epidemien ikke utviklet. Alt syntes håpløst for et helt folk.

To familier, Olsen og Engebu var på et besøk i området.

1

Skolerektor ved Mlonde High School og prest i Gamalakhe Baptist Church spurte om de besøkende familier kunne tenke seg å støtte med ZAR 30.000 for å bygge en liten barnehage for foreldreløse barn.

Familiene Olsen & Engebu tok utfordringen og startet ved hjemkomsten innsamlingen: «Gi din bursdagsgave til Gamalakhe!»

Gamalakhe
Denne townshipen har ca 15.000 innbyggere. 6.000 av dem kommer fra svært fattige kår og 9.000 fra den framvoksende mellomklasse i Sør-Afrika. Townshipen ble trolig et bosted ved at nordmenn i 1880-årene fordrev den svarte befolkning dit når de tok land.

Townshipen hadde større behov enn å bygge en barnehage. Ideer om å bygge samfunnshus, barnehage, kirke og utviklingssenter vokste fram. Tilnærmingen til utviklingsarbeidet ble tuftet på tre faktorer:

Opplæring, ansvarliggjøring og utvikling av holdninger/gode vaner. Disse faktorene lever fortsatt videre i Impandes filosofi og våre verdier i 2024!