Impandes start

Impandes historie startet i 2005. Den gang rammet HIV/AIDS bølgen KwaZulu-Natal på sitt hardeste. En hel generasjon voksne var smittet, og på det tidspunktet var utviklingen av medisin mot denne epidemien ikke utviklet. Alt syntes håpløst for et helt folk.

To familier, Olsen og Engebu var på et besøk i området.

1

Familiene ble invitert ut på landsbygda for å se realitetene i øynene. Blant annet spurte et foreldrepar i siste livsfase direkte: «Kan dere ta dere av våre fem små barn?»

Skolerektor ved Mlonde High School og prest i Gamalake Baptist Church, Christopher Machi spurte om de besøkende familier kunne tenke seg å støtte med 30.000 Rand  for å bygge en liten barnehage for foreldreløse barn.

Familiene Olsen & Engebu tok utfordringen og startet ved hjemkomsten innsamlingen: «Gi din bursdagsgave til Gamalakhe!»

Gamalakhe
Denne townshipen har ca 15.000 innbyggere. 6.000 fra svært fattige kår og 9.000 fra den framvoksende mellomklasse i Sør-Afrika. Townshipen ble trolig et bosted ved at nordmenn i 1880-årene fordrev den svarte befolkning dit når de tok land. Men townshipen vokste seg først stor i femti-årene. I den perioden fordrev Aparheid-regimet mange svarte fra kysttripen og innover i landet.

Townshipen bød på større utfordringer enn å bygge et lite skur til en barnehage. Ideer om å bygge samfunnshus, barnehage, kirke og utviklingssenter vokste fram. Tilnærmingen til utviklingsarbeidet ble tuftet på tre faktorer:

Opplæring, ansvarliggjøring og utvikling av holdninger/gode vaner. Disse faktorene lever fortsatt videre i Impandes filosofi og våre verdier i 2024!