Impande jobber med utdanning gjennom fire satsinger

  1. Småbarnsutdanning – utrusting og oppgradering  av barnehager
  2. Utdannelse av barnehagelærere – både gjennom treningssenter, læringsgrupper og én-til-én veiledning
  3. Utdanningsfond – dette stipendet brukes til å støtte juss utdannelse for lokale talenter som ikke selv kan dekke dette, men har karakterer til å gjennomføre, samt trening og kursing av Impande-ansatte
  4. Realfagsundervisning – i ungdoms- og videregående skoler i Ugu District. Gjennom vårt parnerskap med realfags-spesialistene i CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education) drivers undervisning i realfag, samt opplæring av realfagslærere.

Gjennomførte prosjekter

Impandes tilnærming til bistandsarbeid

Impande legger vekt på kompetanse og kunnskapsoverføring, ansvarliggjøring og utvikling av gode vaner.

Impande satser primært på tiltak rettet mot den yngre generasjon.

Impande tenker helhetlig mht. hvilke behov den lokale township og omlandet har. Dette betyr i praksis at Impande kartlegger behov og satser på flere små tiltak som til sammen stimulerer til optimal utvikling.

Impande tror på frivillig innsats både ute og hjemme. Impande har derfor minimale administrative kostnader i Norge og vi inspirerer til at de lokale tar vare på sine tradisjoner når det gjelder frivillig innsats og å hjelpe hverandre.