Bistandsforskning viser at ved å investere i småbarnsutdanning, påvirker man bortimot alle FNs bærekraftsmål på en positiv måte. Impande har alltid jobbet for bærekraftsmål 4; God utdanning, med et spesielt fokus på delmål 4.2; At hver jente og gutt innen 2030 skal ha tilgang på kvalitets-barnehage.

I Sør-Afrika er barnehager startet som selvstendige organisasjoner (NGOer), og nesten alle av dem er drevet av kvinner fra lokalsamfunnet. Vårt mål er å oppgradere både infrastruktur og pedagogisk kompetanse i uformelle barnehager i de fattigste distriktene. Slik kan vi hjelpe dem til å bli registrert hos utdanningsdepartementet, slik at de får den økonomiske støtten de trenger for å være levedyktige. Da kan vi ha fokus på å ruste barna for videre utdanning; gjennom en trygg og stimulerende hverdag i barnehagen.

Så langt har vi bygget rundt 200 barnehager, men vi jobber med ytterligere 1700 barnehager. Disse får alle tilgang på noen av våre ressurser eller tjenester; matprogram, læringsgrupper, nettverksmøter, én-til-én veiledning, leker eller oppgradering av infrastruktur som vann og sanitær, gjerder, bygg eller lekeplass.

Med andre ord, har vi idag over 65.000 barn i vårt nettverk, som direkte vinner på Impandes engasjement. Videre er både søsken, foreldre og venner indirekte «beneficiaries» av arbeidet vårt.

Vi tror at den neste Miriam Makeba, Nelson Mandela, Trevor Noah, Elon Musk, Desmond Tutu eller Christiaan Barnard går i en av disse barnehagene. Og vi må heie dem frem!