Fordi utdannelse er veien ut av fattigdom!

Impande jobber med utdanning gjennom fire satsinger:

  1. Småbarnsutdanning – utrusting og oppgradering  av barnehager
  2. Kursing av barnehagelærere – både gjennom treningssenter, læringsgrupper og én-til-én veiledning
  3. Utdanningsfond – dette stipendet brukes til å støtte juss utdannelse for lokale talenter som ikke selv kan dekke dette, men har karakterer til å gjennomføre, samt trening og kursing av Impande-ansatte
  4. Realfagsundervisning – i ungdoms- og videregående skoler i Ugu District. Gjennom vårt parnerskap med realfags-spesialistene i CASME (Centre for the Advancement of Science and Mathematics Education) drivers undervisning i realfag, samt opplæring av realfagslærere.

Satsingen i lokale skoler fra 2023-25 er gjennom realfagsundervisning. 

Den sikreste veien til fast jobb i Sør-Afrika er gjennom realfag. Likevel vet vi at de fleste elever velger bort disse fagene, eller stryker i dem. De som underviser i kjemi, har selv aldri vært med på å gjøre eksperimenter i lab, og har heller ikke utstyr til å gjøre det nå.

Gjennom vårt samarbeid med CASME, lærer lærerne hvordan de kan engasjere elevene gjennom praktiske øvelser i både matte, fysikk og kjemi. Man ser umiddelbart engasjement blant både lærere og elever når reagensrør, målebånd, lasere og annet materiell blir hentet opp av kassene som ligger baki de mobile laboratoriene vi har utstyrt.

Gjennom disse tre årene, er målet å se at flere elever velger realfag, at flere består, og at de står får bedre karakterer enn for tre år siden. Slik kan vi hjelpe ungdom videre i utdanning, og ut i sikret arbeidsforhold.

 

Tidligere gjort for, og med skoler:

Oslo Handelsgymnasium (OHG), Skullerud ungdomsskole, Hartvig Nissens vgs. Kongshavn vgs., Hersleb vgs. og Sortland barneskole har bidratt til Impandes arbeid i skoler i Ugu District i Sør-Afrika. OHG, Kongshavn vgs og Hartvig Nissens vgs er fortsatt faste partnere til denne satsingen, og har tilbud om å sende elever og lærere på dannelsesreise med oss i mars hvert år.

Impande har siden oppstart bidratt med 40 ekstra klasserom ved ulike skoler. Til sammen 13 skoleprosjekt er gjennomført – her er hva som har skjedd ved 9 av dem:

1. Mthushi High School: Nytt IT-laboratorium for 24 elever med midler fra Blindern videregående skole

2. Mcushwa High School: Bygget nytt IT-laboratorium for 24 elever og en ny skolefløy med to nye klasserom – alt med midler fra Blindern videregående skole

3. Imbizane Primary School: Nytt kjøkken og nytt bibliotek

4. Ikwezilokuza Primary Shool: Total fornyelse og utvidelse av skolen. Fire nye klasserom, nytt kontorbygg og rehabilitering av 6 klasserom

5. Mlonde Secondary School: Nytt laboratrium og nytt IT-Lab. 35 stipendier er gitt til elever ved denne skolen

6. Mphelelwa Primary School: Ny skolefløy for Grade R med midler fra Blindern videregående skole

7. Jerico Primary School: Nytt bibliotek og 16 nye klasserom med midler fra Blindern videregående skole

8. Mhlanbe Mhlangeni Secondary School: Ny skolefløy, fire klasserom for Grade 10-12 – alt med midler både fra OHG og Blindern videregående skole

9. KwaMa Soscwha High School: Total rehabilitering og utbygging av hele skolen. Skolen har 1100 elever og fungerer godt idag

 

Impande ønsker flere norske skoler inn som partnere i arbeidet med å gi unge i KwaZulu-Natal en bedre skolehverdag!

Ta kontakt med daglig leder Andrea Lothe, på andrea@impande.org for mer informasjon!