Kontakt mellom skoler i Norge og Sør-Afrika

Impande har siden 2008 drevet omfattende arbeid med utbygging og rehabilitering av skoler i Ugu distriktet.

Disse skolene er bidragsytere og samarbeidspartnere i dette arbeidet sammen med Impande:

Oslo Handelsgymnasium, Skullerud ungdomsskole, Hartvig Nissens vgs. Kongshavn vgs., Hersleb vgs. og Sortland barneskole.

Impande har siden oppstart bidratt med 40 ekstra klasserom ved ulike skoler. Til sammen 13 skoleprosjekt er gjennomført – her er hva som har skjedd ved 9 av dem:

1. Mthushi High School: Nytt IT-laboratorium for 24 elever med midler fra Blindern videregående skole

skole1

2. Mcushwa High School: Bygget nytt IT-laboratorium for 24 elever og en ny skolefløy med to nye klasserom – alt med midler fra Blindern videregående skole

skole2

3. Imbizane Primary School: Nytt kjøkken og nytt bibliotek

skole3

4. Ikwezilokuza Primary Shool: Total fornyelse og utvidelse av skolen. Fire nye klasserom, nytt kontorbygg og rehabilitering av 6 klasserom

skole4

5. Mlonde Secondary School: Nytt laboratrium og nytt IT-Lab. 35 stipendier er gitt til elever ved denne skolen

skole5

6. Mphelelwa Primary School: Ny skolefløy for Grade R med midler fra Blindern videregående skole

skole6

7. Jerico Primary School: Nytt bibliotek og 16 nye klasserom med midler fra Blindern videregående skole

8. Mhlanbe Mhlangeni Secondary School: Ny skolefløy, fire klasserom for Grade 10-12 – alt med midler både fra OHG og Blindern videregående skole

9. KwaMa Soscwha High School: Total rehabilitering og utbygging av hele skolen. Skolen har 1100 elever og fungerer godt idag

skole9

Impande ønsker flere norske skoler inn som partnere i arbeidet med å gi unge i KwaZulu-Natal en bedre skolehverdag!

Ta kontakt med daglig leder Rolf Olsen mail@impande.no eller Hanna Norum Eliassen hanna.norum.eliassen@ude.kommune.no ved ytterligere informasjon.