Familien Lervåg startet i 2016 et prosjekt til minne etter sin sønn Jon Vegard, som ble drept utenfor regjeringsbygget. Prosjektet har fokus på det samme geografiske området som Hannes Shelter ligger, dvs UGU-distriktet. Jon var advokat og foreldrene ønsker å bygge et senter hvor fattige og offere for vold og annen urett skal kunne få juridisk bistand . Det vil bli etablert flere kontorer til dette formål. Det vil også bli gitt stipend for å utdanne jurister fra dette området, for deretter å arbeide  på disse kontorene.

Begge prosjektene er/blir delfinansiert ved de erstatningsmidler familiene fikk etter tapet av sine «barn». Dessuten blir betydelige beløp samlet inn fra ulike finansieringskilder. Det vil si donasjoner fra slektninger, venner, kjente, fonds, stiftelser etc.  Den norske ambassaden i Pretoria har stilt seg støttende bak disse prosjektene, både finansielt og symbolsk. Det har vært en styrke både for prosjektene og for IMPANDEs arbeid i UGU-distriktet at vi har støtte bak fra norske myndigheter.

Vi i IMPANDE er stolte og ydmyke over å være en sentral samarbeidspartner i realiseringen av disse to prosjektene.

Under femårs Minnemarkeringen 22. juli 2016 fikk familiene møte både Erna Solberg og Jonas G Støre, samt andre ministre og stortingspolitikere, for blant annet å informere om disse prosjektene. Bildene under er fra 5 års minnemarkeringen etter terroren 22.juli og viser Signe Berit og Jon Inge Lervåg, hvor de formidler om prosjektet.

Nedenfor vil du finne målsettingene for Lervågs prosjekt. Denne høsten vil det være fokus på å styrke det finansielle fundament for prosjektet. Du er velkommen til å bidra. Jon Vegards Minne har konto: 3910 43 08574. Vi har utviklet en informativ brosjyre om prosjektet. Ta gjerne kontakt for å få tilsendt mer informasjon. Mail@impande.no eller mobil 92 88 96 97.

Målsettinger for prosjektet: Jon Lervågs Minne

 • Etablere juridiske grasrotkontor, Impande Legal Office, som vil:
  • Støtte de lokale stammehøvdingers domstolembeter med advokatbistand (Paralegal support)
  • Bidra til å få innsyn i politiets, sosialarbeideres og andre profesjonelles arbeideres forarbeid og gjennomføring av saker i rettssystemet
 • Utvikle juridisk kompetanse på grasrotnivå gjennom:
  • Scholarship Program for gjennom perioden årlig å få fram 5 utdannede jurister fra dette geografiske området.
  • Mentorprogram og etterutdanning i både Paralegal og Rural Law. Dette vil skje i samarbeid med University of KwaZulu Natal
 • Yte profesjonell  juridisk rådgivning til NGOs (Non-govermental Organizations) og Stammerådene (Tribal Councils) i området
 • Bemyndige og støtte offere for vold og annen skade i samarbeid med Siyamthanda Women’s Shelter. Dette er en integrert del av Hannes Shelter