Norlandia Barnehagene ble partner med Impande 2017. Lokale Norlandia Barnehager samler inn midler og bidrar kontinuerlig til  bygging og utvikling av barnehager i KwaZulu Natal.  Det siste året er tre nye barnehager blitt bygget.

Målet er at de ulike regioner i Norlandia-Barnehagene skal velge hvert sitt prosjekt som de ønsker å støtte. I 2019 har også Norlandia Barnehagene i Sverige kommet med i arbeidet.

Torsdag den 1. november 2018 startet arbeidet med å etablere Impande Foundation Sweden. Folk med nettverk i næringslivet, Rotary klubber, kirkelivet, kulturlivet og Norlandias barnehager var til stede. Organisasjonen er registrert med navnet: Innsamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden..