Type prosjekt: Nytt multifunksjonelt senter for barn

Ferdigstilt/levert: 2018

Bruksområder: Gir service til barn og familier til en befolkning på 13.000. 18 ansatte. 75 barn fra sårbar bakgrunn er daglig ved besøker senteret

Beliggenhet: Ray Nkonyeni Local Municipality – Ward 30

Finansiert av: Ormsund Lions Club