Type prosjekt: Juridisk og psykologisk bistand til voldsutsatte og underprivilegerte grupper

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområde: Egen driftsenhet ved Hannes Shelter

Beliggenhet: Gcilima

Finansiert av: Jon Vegard Lervågs Minne, Hannes Minne og Kavlifondet

Hanne Løvlie var 30 år når hun ble drept utenfor regjeringsbygningen under Anders Breviks terrorangrep den 22 juli 2011.

Til minne om Hanne har hennes familie bygget et senter for voldsutsatte kvinner i KwaZulu Natal i Sør-Afrika. Hanne studerte i Durban ved University of KwaZulu Natal. Hun var en utadvendt og politisk bevisst kvinne. Og under studiene ble hun klar over hvor stort problem volden mot kvinner i Sør-Afrika og ikke minst i Natalprovinsen var.

Hannes familie henvendte seg til meg som leder av organisasjonen Impande, Norge og spurten om vi sammen kunne bygge et senter for voldsutsatte kvinner i Natal til minne om Hanne. Impande har drevet utviklingsarbeid blant barn og unge i Natalprovinsen siden 2006.

Fokuset har vært på å forbedre barn, unge og kvinners kår blant annet gjennom å bygge barnehager, skoler, utviklingssentra og drop-in-centra.

Statistikken om livsvilkårne for kvinner i disse områdene er nedslående. 36% av kvinnene rapporterer om at de er blitt utsatt for kjønnsrelatert vold. Og 31% av gravide kvinner rapporterer om at de er blitt utsatt for vold under svangerskapet.

Dette er også det området i Sør-Afrika some er hardest rammet av HIV. Kvinner i aldersgruppen 16-24 er sterkest utsatt for å bli HIV-smittet.

Hannes Shelter skal formelt åpnes den 19. og 20. mars i Gcilima. Department of Social Development, DSD, planlegger for at 2000 vil være til stede under åpningsfesten. Dette er den første institusjon av dette slag som blir bygget innenfor et lokalt og landlig stammeområdet i Sør-Afrika.

Til minne om Hanne har nå hennes familie fyldestgjort en av Hannes ønsker for sitt liv.

På vegne av Impandes team vil jeg på kvinnedagen overbringe en takk til Hanne og hennes familie for at vi har kunne bidra som byggherre og støttespiller i arbeidet med å realisere Hannes Shelter!
Arbeidet som vil bli utført fra dette senteret vil være gjennomgripende positive bidrag til å forbedre kvinners kår i sørlige deler av KwaZulu Natal

Rolf Olsen
Leder IMPANDE, Norge