Type prosjekt: Rehabilitering av 3 barnehager. Leker og utstyr til totalt 6 barnehager

Ferdigstilt/levert: 2013-14

Bruksområder: Barnehager hvor 250 barn daglig oppholder seg

Beliggenhet: Gamalakhe township

Finanisiert av: Anne Jebsens Minne i Bergen