Type prosjekt: Wendy-houses er prefabrikerte barnehager som ble bygget på steder der det var akutt behov for ekstra rom ved eksisterende barnehager

Ferdigstilt/levert: 2015-2016

Bruksområder: Barnehager for til sammen 100 barn

Beliggenhet: Munster (2 stk.), Gamalakhe, Paddock og Gcilima (2 stk.)

Finanisiert av: Anna Jebsens Minne, private givere og Sandvika Rotary Club