Type prosjekt: Munster Development Center

Ferdigstilt/levert: 2014-15

Bruksområder: Barnehage, opplæringssted, systue, kirke mm.

Beliggenhet: Munster

Finansiert av: RO-UV AS, Sandvika Rotary Club, fam. Wintermeyer