Type prosjekt: Senter for voldsutdsatte kvinner

Ferdigstilt/levert: 2015

Bruksområder: Mottaks- og rehabiliteringsenter for kvinner og familier som er utsatt for vold. 12 boenheter. Forebyggende program

Beliggenhet: Gcilima

Finansiert av: Hannes Minne