Type prosjekt: Dweshula Drop-in Center

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Flerbruks og spesielt «Second home» for ca. 80 skolebarn. Ca. 320 barn er innom senteret ukentlig

Beliggenhet: Dweshula

Finansiert av: Konserter, Sandvika Rotary Club og private faste givere