Type prosjekt: Utvikling av ungdoms- og kultursenter

Ferdigstilt/levert: 2014-2017

Bruksområder: Flerbrukssenter for kulturarbeid  og ungdom

Beliggenhet: Munster

Finansiert av: Gresvig Sport AS og Impande