Type prosjekt: Opplæring og rekruttering av ungdom fra videregående skoler hvor Impande har drevet utviklingsarbeid. Disse unge får fast ansettelse ved Klaveness Shippings båter

Ferdigstilt/levert: Programmet er løpende og årlig rekrutteres det 5-10 ungdommer til programmet.

Bruksområder: Programmet har fram til omfattet ca. 50 ungdommer

Beliggenhet: De fleste av mannskapet er rekruttert fra Thusi High School, i Izingolweni

Finansiert av: Klaveness Shipping, og Impandes Utdanningsfond