Type prosjekt: Impande Foundation & Jon Vegards Minne sitt Utdanningsfond

Leveranser: Programmet går løpende og årlig får 5-10 studenter stipend. Ungdom som seinere sikter på å arbeide ved Impandes institusjoner får første prioritet

Bruksområder: Ledere, fagansatte i jus, sosialt arbeid, skoler og barnehager

Beliggenhet: Programmet styret av en gruppe i Impande Norways styre og i tett samarbeid med Network Action Group

Finansiert av: Jan Erik Breen samlet inn kr 1.000.000 som startkapital til fondet. Jon Vegards Minnes kapital ble lagt til fondet i 2019. Det tilføres midler til fondet gjennom faste givere