Type prosjekt: Bygging av Laboratorium og IT-avdeling Entry-fees for 50 studenter på Blonde High School

Ferdigstilt/levert: 2010-2013

Bruksområder:  nytt laboratorium og ustyrt IT-adeling ved skolen

Beliggenhet: Margate Inland

Finansiert av: Oslo Handelsgymnasium