Type prosjekt: Total renovering av en barneskole for ca 400 elever. Nytt bibliotek og ny skolehall

Ferdigstilt/levert: 2014-2016

Bruksområder: Skolen var bygget i 1925 og ikke vedlikeholdt

Beliggenhet: Margate Inland

Finansiert av: Fagerborg VGS