Type prosjekt: Bygging av Musikkavdeling, It-avdeling og ekstra klasserom

Ferdigstilt/levert: 2014-2016

Bruksområder: Ny musikk- avdeling og  IT-adeling ved skolen

Beliggenhet: Margate Inland

Finansiert av: Fagerborg VGS