Type prosjekt: Total renovering og utbygging av skolen. Implementering av «Go-Green prosjekt» ved skolen

Ferdigstilt/levert: 2010-13

Bruksområder: Ny avdeling, renovering av avdeling og bygging av administrasjonsavdeling

Beliggenhet: KwaXolo

Finansiert av: Oslo Handelsgymnasium