Type prosjekt: Nye tak på en skole i svært dårlig forfatning

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: En skole for 250 barn

Beliggenhet: Ezingolwedi Ward 4

Finansiert av: Åses Montesorriskole, Sortland