Type prosjekt: Ny traktor til KwaXolotribe

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Ny traktor til opparbeidelse av grønnsakshager

Beliggenhet: Benyttes i hele KwaXolo tribe. 51.000 innbyggere

Finansiert av: Familiene Elin Horn Galtung, Erna Horn og Olsen