Type prosjekt: Ny barnehage. Minnesenter etter Tone Pahlke

Ferdigstilt/levert: 2015 – 2018

Bruksområder: Rom for 60 barn. Eget ustyrsrom for barn med spesielle behov

Beliggenhet: Umuziwabantu Ward 7

Finansiert av: Midler gitt fra Tones Pahlkes begravelse, Anna Jebsens Minne og Impande givere