Type prosjekt: Lions Quest. Dette er mitt valg!

Ferdigstilt/levert: 2012-2015

Bruksområder: 5 stk utviklingsprogram for lærere

Beliggenhet: Gjennomført ved GDC av Anna Grethe Engebu

Finanisiert av: Lions Quest og Impande