Type prosjekt: Nytt førskoleprosjekt for ca. 40 barn

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområder: Barnehage og veiledningssted

Beliggenhet: Bizana i Eastern Cape

Finansiert av: Midler gitt ved Rolf Olsens 70-årsdag og Titti & Tor Christian Olsens bryllup