Navn og type prosjekt: Barnehage

Ferdigstilt/Levert: 2020

Bruksområder: Ny barnehage fullt utstyrt ute og inne for 35 barn

Beliggenhet: Pontoland i Bizana

Finansiert av: Familien Olsen