Navn og type prosjekt: Barnehage

Ferdigstilt/Levert: 2020

Bruksområder: Ny barnehage fullt utstyrt ute og inne for 35 barn

Beliggenhet: Umzumbe Municipality Ward 13

Finansiert av: Astrid Langballe Dalin