Navn og type prosjekt: Barnehage utstyr

Ferdigstilt/Levert: 2020-2021

Bruksområder: Tilførsel av vann og sanitært utstyr til 80 barnehager i Bizana

Beliggenhet: Bizana Municipality

Finansiert av: Egen innsamlingskampanje i Norge