Navn og type prosjekt: Barnehage utstyr

Ferdigstilt/Levert: 2020-2021

Bruksområder: Utstyr til 50 barnehager Bizana

Beliggenhet: Bizana Municipality

Finansiert av: Julegave innsamlingskampanje 2020 i Norge