Navn og type prosjekt: Lab utstyr

Ferdigstilt/Levert: 2020

Bruksområder: Bygging og utstyr til labs ved6 videregående skoler

Beliggenhet: Xolo Traditional area. Knyttet til Gclimia STEAM senter

Finansiert av: Elever ved Oslo Handelsgym, Hersleb VGS, Kongshavn VGS og Hartvig Nissen VGS